Aanvragen Studentenscout.nl
Aansprakelijkheid
1,35

Inboedel met dekking tot € 7.500,-
1,34

Ongevallen
1,42

Doorlopende reis
2,49

Doorlopende reis met annulering
3,33

Langdurige reis
3,68

Rechtsbijstand (Consument & Wonen)
7,45

Telefoon/Laptop/Fotocamera (NU MET GRATIS UNIVERSELE USB KABEL)
3,33

 
Ik wil een autoverzekering aanvragen
Afsluiten
Ik wil een zorgverzekering aanvragen
Afsluiten
 
Ik maak gebruik van de gratis opzegservice
Aantal lopende verzekeringen:
Voorletter(s) *
Roepnaam *
Achternaam *
Tussenvoegsel(s)
Geslacht *
Man
Vrouw
Geboortedatum aanvrager *
Straatnaam *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
IBAN Nummer *
Telefoonnummer *
Emailadres *

Is aan u of een andere belanghebbende ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden gesteld? *
Ja
Nee
Heeft u of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering al eens schade geleden die door de aangevraagde verzekering wordt gedekt? *
Ja
Nee
Is er de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een strafrechtelijk verleden? *
Ja
Nee
Heeft u nog iets mede te delen zowel ten aanzien van het te verzekeren risico als de aanvragen/belanghebbende(n) dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn? *
Ja
Nee

Vul een toelichting in indien u 1 of meer van bovenstaande vragen met Ja heeft beantwoord. *

Ik stem in dat bovenstaande totale premie per maand van mijn rekening wordt geïncasseerd.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Ingangsdatum *